درسگفتار اخلاق در فلسفه غرب از حسینعلی رحمتیصوت درسگفتار اخلاق در فلسفه غرب از حسینعلی رحمتی در 10 جلسه
Print Friendly

درسگفتار اخلاق در فلسفه غرب از حسینعلی رحمتی
۴٫۲۵ (۸۵%) ۸ votes

صوت درسگفتار اخلاق در فلسفه غرب از حسینعلی رحمتی در ۱۰ جلسه

.


.

جلسه اول درسگفتار اخلاق در فلسفه غرب (دانلود)

(هدف درس حاضر. مقصود از فلسفه اخلاق غرب چیست؟- چرا باید با فلسفه اخلاق غرب آشنا شویم؟- برای شناخت هر چه بهتر فلسفه اخلاق در غرب چه باید کرد؟)

.


.

جلسه دوم درسگفتار اخلاق در فلسفه غرب (دانلود).

(درس هایی که از پژوهش های انجام شده در فلسفه اخلاق غرب برای تدوین فلسفه اخلاق در اسلام می توان فراگرفت.- معرفی اجمالی اداور مختلف فلسفه اخلاق در غرب- معرفی برخی منابع تالیف و ترجمه شده به زبان فارسی درباره فلسفه اخلاق در غرب.(فهرست این منابع را به صورت pdf می توانید ازاینجا دانلود کنید)

.


.

جلسه سوم درسگفتار اخلاق در فلسفه غرب (دانلود)

(فلسفه اخلاق در یونان باستان؛ چهره های شاخص اخلاق در دوره پیش سقراطی؛ برخی از مهم ترین مباحث و موضوع های اخلاقی مطرح در اخلاق پیش سقراطی)

.


.

جلسه چهارم درسگفتار اخلاق در فلسفه غرب (دانلود)

( گزارش دیدگاه های اخلاقی سقراط. – زندگی سقراط. – اهمیت و جایگاه اخلاق در تفکر سقراط. – مبانی اخلاق سقراطی. – فضایل اخلاقی از نظر سقراط )

.


.

جلسه پنجم درسگفتار اخلاق در فلسفه غرب (دانلود)

(دیدگاه های اخلاقی افلاطون. – نگاهی کوتاه به زندگی افلاطون.- تاثیرات سقراط بر افلاطون. – آثار افلاطون و دسته بندی آنها. – سیر کلی مباحث اخلاق نزد افلاطون. – توضیح مفاهیم کلیدی اخلاق افلاطونی: سعادت، خیر اعلی، فضیلت. – فضایل چهارگانه نزد افلاطون)

.


.

جلسه ششم درسگفتار اخلاق در فلسفه غرب (دانلود )

(دیدگاه های اخلاقی ارسطو – نگاهی کوتاه به زندگی ارسطو – آثار ارسطو و دسته بندی آنها – سیر کلی مباحث اخلاق نزد ارسطو – توضیح مفاهیم کلیدی اخلاق ارسطویی: کمال و خیر و غایت، خیر اعلی و سعادت، فضایل اخلاقی، نظریه حد وسط – فضایل چهارگانه نزد ارسطو – نگاهی انتقادی به اخلاق ارسطویی – تفاوت های فضایل در اخلاق ارسطو و اخلاق اسلامی)

.


.

جلسه هفتم درسگفتار اخلاق در فلسفه غرب (دانلود)

اخلاق در دوره یونانی مآبی :
– تعریف دوره یونانی مآبی
الف) اخلاق اپیکوریان :
۱٫ نظریه لذت گرایی
۲٫ سعادت
۳٫ فضیلت
ب) اخلاق رواقیان :
– گروه های سه گانه رواقیان
– اصول و مبانی اخلاق رواقی

.


.

جلسه هشتم درسگفتار اخلاق در فلسفه غرب (دانلود )

اخلاق در دوره یونانی مآبی :

ج) اخلاق شکاکان :

– مدعای شکاکان

– نسبت اخلاق و معرفتشناسی در تفکر شکاکان

د) اخلاق کلبیان :

– هدف اخلاق کلبی

هـ) اخلاق یهودی – یونانی:

فیلون اسکندرانی؛ چهره شاخص اخلاق یهودی

– نقش فیلون در شکل گیری اخلاق دینی

– دیدگاه او درباره خیر اخلاقی، سعادت و فضیلت

– نسبت لوگوس با فضایل اخلاقی

– امکان یا عدم امکان رسیدن انسان به بالاترین فضیلت

.


.

جلسه نهم درسگفتار اخلاق در فلسفه غرب (دانلود )

اخلاق مسیحی :

الف) اخلاق افلوطین
ب) اخلاق آگوستین

.


.

 جلسه دهم درسگفتار اخلاق در فلسفه غرب (دانلود)

  1. ادامه فلسفه اخلاق در قرون وسطی:

توماس آکویناس:‌ مواجهه آکویناس با اخلاق ارسطویی و آگوستینی؛ دیدگاه او درباره سعادت کامل و ناقص؛ اخلاق ْآکویینی و نظریه قانون طبیعی.

  1. اخلاق دوره رنسانس: نیکولو ماکیاولی:

ماکیاولی و قطع پیوند اخلاق و سیاست؛ چرا شهریار لازم نیست مقید به اخلاق باشد؟

.


.لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.