کتاب‌شناسی تحزب کتاب‌شناسی تحزب

 

 

 آشنایی با مهم‌ترین کتاب‌های منتشر شده در خصوص احزاب و تحزب در ایران
– روش شناسایی احزاب و افشای خط سازمان منافقین، اسدالله بادامچیان، اوج، تهران، ۱۳۶۱
– تحزب و تشکل‌های سیاسی در ایران، اسدالله بادامچیان، اندیشه‌ی ناب، تهران، ۱۳۸۸
– تحزب و تشکل از دیدگاه علمی و تاریخی، اسدالله بادامچیان، اندیشه‌ی ناب، تهران، ۱۳۸۹
– آنچه درباره‌ی حزب و تشکل باید بدانیم، اسدالله بادامچیان، اندیشه‌ی ناب، تهران، ۱۳۹۰
– بازخوانی آموزه‌های سیاسی اسلام شیعی و مسئله‌ی تحزب، مهدی براتعلی‌پور، مؤسسه‌ی چاپ و نشر عروج، تهران، ۱۳۸۹
– احزاب سیاسی و گروه‌های ذی نفوذ، احمد نقیب زاده، نشر قومس، تهران، ۱۳۸۸
– احزاب، تشکل‌ها و جناح‌های سیاسی ایران امروز (از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۰)، کریم راهوار منفرد، سیاست، تهران، ۱۳۸۲
– احزاب و تشکیلات سیاسی در ایران، لطفعلی لطیفی پاکده، زمزم هدایت، قم، ۱۳۸۵
– برخی علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران، حسین تبریزنیا، سیاوش، مشهد، ۱۳۷۷
– جستاری تاریخی بر عوامل بازدارنده‌ی احزاب سیاسی در ایران، حسین امیدوار و میرعلیرضا دریابیگی، افراز، تهران، ۱۳۸۹
– زمان‌های سوخته: تاریخچه‌ی احزاب از مشروطیت تا عصر حاضر (۱۲۸۵ تا ۱۳۶۰)، نوری کیافر، چامه، ۱۳۸۴
– مقدمه‌ای بر تشکیل سرمایه و تفکر اقتصادی احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران، علیرضا اقبالی، چاپخش، تهران، ۱۳۸۱
– پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت (دوره‌های یکم و دوم مجلس شورای ملی) تحقیق و بررسی تاریخی، منصوره اتحادیه، تاریخ ایران، تهران، ۱۳۸۱
– تشکل فراگیر: مروری بر یک دهه فعالیت حزب جمهوری اسلامی، عبداله جاسبی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی، ۱۳۷۹
– تعاملات احزاب و انتخابات با نگرش کاربردی در جمهوری اسلامی ایران، عصمت زکی‌زاده، آراد کتاب، تهران، ۱۳۸۸
– سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، لطفعلی لطیفی پاکده، تحسین، قم، ۱۳۸۱
– جامعه شناسی سیاسی احزاب (جمعیت مؤتلفه اسلامی)، لطفعلی لطیفی پاکده، زمزم هدایت، قم، ۱۳۸۱
– جریان شناسی حزب مؤتلفه‌ی اسلامی، لطفعلی لطیفی پاکده، زمزم هدایت، قم، ۱۳۹۰
– احزاب سیاسی ایران (از مشروطیت تا کودتای ۲۸ مرداد)، خیرالله اسماعیلی، طاق بستان، کرمانشاه، ۱۳۷۹
– حزب جمهوری اسلامی، خیرالله اسماعیلی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۶
– حزب جمهوری اسلامی از تأسیس تا فاجعه‌ی هفتم تیر، حسین کاوشی، بنیاد فرهنگی هفتم تیر، تهران، ۱۳۸۵
– احزاب، مرتضی رمضانی، کیمیای قلم، قم، ۱۳۸۹
– آسیب شناسی حزب مشارکت ایران اسلامی، سلمان علوی نیک، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۸
– جامعه شناسی سیاسی احزاب: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، عبداله شمسی، تحسین، قم، ۱۳۸۲
– حزب کارگزاران سازندگی، عبداله شمسی، زمزم هدایت، قم، ۱۳۹۰
– سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تأسیس تا انحلال ۱۳۵۸-۱۳۶۵، مهدی سعیدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۶
– سهم فرهنگ سیاسی ایران در ناپایداری احزاب، محمدرضا علم، نیک فرجام، تهران، ۱۳۸۷
– علل تشکیل و انحلال جبهه‌ی ملی ایران (۱۳۲۸-۱۳۳۲)، احمدعلی زارعشاهی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۰
– مجمع روحانیون مبارز، صادق سلیمی بنی، زمزم هدایت، قم، ۱۳۸۱
– مواضع ما، اعضای مؤسس حزب جمهوری اسلامی، روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، تهران، ۱۳۸۷
– نگاهی به تأثیر احزاب سیاسی بر بحران‌های دانشجویی، فرامرز صحرایی، دانشگاه علوم و فنون فارابی، تهران، ۱۳۸۸
– نهضت آزادی، قدرت الله بهرامی، زمزم هدایت، قم، ۱۳۹۰
– کارگزاران سازندگی از فراز تا فرود، علی دارابی، سیاست، تهران، – ۱۳۸۰
– احزاب دولتی و نقش آن‌ها در تاریخ معاصر ایران، اصغر صارمی شهاب، مرکز اسناد، تهران، ۱۳۷۸
– احزاب سه گانه‌ی عصر پهلوی: حزب ملیون، حزب مردم، حزب ایران نوین، مظفر شاهدی، مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تهران، ۱۳۸۷
– تاریخ صدساله‌ی احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران (۱۲۸۴-۱۳۸۴)، پارسا بناب، راوندی، واشنگتن، ۱۳۸۳
– آسیب شناسایی تشکیلات احزاب در ایران: بررسی موردی سه حزب توده، جبهه‌ی ملی و فدائیان اسلام، محمد مسعود سلامتی، پایان، تهران، ۱۳۸۵
– جستاری تاریخی پیرامون تکثرگرایی در جریان اسلامی و پیدایش جناح راست و چمپ مذهبی ۱۳۸۰-۱۳۶۰، عباس شادلو، وزراء تهران، ۱۳۸۶
– شناسنامه‌ی احزاب سیاسی ایران، محمدرضا ناظری، پارسایان، قم، ۱۳۸۲
– قربانیان باور و احزاب سیاسی ایران، محمود تربتی سنجابی، آسیا، تهران، ۱۳۷۵
– نقش آفرینان عصر تاریکی، مرتضی صفارهرندی، کیهان، تهران، ۱۳۸۸
– اجتماعیون عامیون، سهراب یزدانی، نی، تهران، ۱۳۹۱
– اشتباه طنزآمیز: درباره‌ی حزب رستاخیز، علیرضا لبش، کتاب قاف، تهران، ۱۳۹۲
– جامعه شناسی سیاسی ایران از عصر مشروطه تا انقلاب اسلامی (۱۳۹۲-۱۲۸۵)، مصطفی ساوه درودی، دانشکده‌ی علوم و فنون فارابی، تهران، ۱۳۹۲
– حزب مردم، محمود لالوی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۱
– حزب ملیون به روایت اسناد ساواک، محمود لالوی، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، تهران ۱۳۸۸
– حزب مردم به روایت اسناد، فاطمه اورجی نیک آبادی و غلامعلی پاشازاده، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۶
– جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی- سیاسی ایران (از روی کار آمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی) سال‌های ۱۳۲۰-۱۳۵۷، رسول جعفریان، علم، تهران، ۱۳۹۰
– کالبدشکافی جناح‌های سیاسی ایران ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۸، حمیدرضا ظریفی‌نیا، آزادی اندیشه، تهران، ۱۳۷۸
– قضاوت تاریخ: نقش احزاب چپ در تاریخ معاصر ایران، اتحادیه‌ی کمونیست‌های ایران، خدیجه وحدانی، دانشکده‌ی علوم و فنون فارابی، تهران، ۱۳۹۰
– قدرت و دیگر هیچ (بیست سال با سازمان مجاهدین خلق)، طاهره باقرزاده، اطلاعات، تهران، ۱۳۷۳
– دولت‌های حزبی و حزب‌های دولتی: بازمانده‌هایی از دولت‌های حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا، مصطفی الموتی، پکا، لندن، ۱۳۷۱ (۱۹۹۲)
– خاستگاه احزاب سیاسی در جهان، یونس روشنی، اندیشه‌ی ناب، تهران، ۱۳۹۳
– احزاب سیاسی در فرانسه، حجت الله ایوبی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران، ۱۳۹۰
– جایگاه احزاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، علی قانعی، امید نوروزی، یونس اسدی مقدم، پریکا، تهران، ۱۳۹۳
– نظری بر قوانین و نقش احزاب سیاسی در انتخابات فرانسه، مجید بزرگمهری، نیکان کتاب، زنجان، ۱۳۹۰
– یادداشتی در باب حذف عمومی احزاب سیاسی، سیمون وی، لیلا محرری، دهگان، تهران، ۱۳۹۳
– حزب رستاخیز، اشتباه بزرگ: آسیب شناسی یک ناکامی بزرگ، مظفر شاهدی، مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تهران، ۱۳۸۳
– فرهنگ احزاب و جمعیت‌های سیاسی ایران، محسن مدیرشانه‌چی، نگاه معاصر، تهران، ۱۳۸۵
– شناسنامه‌ی تشکل‌ها و احزاب سیاسی ایران، امیرعباس جماعت ملک، کمیل، تهران، ۱۳۷۹
منبع مقاله :
نشریه خردنامه همشهری، شماره ۱۴۲٫

 لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.