مروری واقعاً جالب بر روان شناسی عمقمروری واقعاً جالب بر روان شناسی عمق

 

مترجم : بهروزی
منبع:راسخون
 
توصیف ساده ی شده ی روان شناسی عمق به این صورت است که رشته ای است که در آن مطالعه ی ذهن ناخود آگاه انجام می شود. هم چنین می توان به عنوان روان کاوی به آن اشاره کرد.
روان شناسی عمق یک شاخه ی مجزا و جداگانه از روان شناسی نیست بلکه روشی برای درمان اختلالات ذهنی با کشف و بررسی محرک های اساسی ذهن انسان است. طبق گفته ی متخصصان این زمینه، فرآیند کشف انگیزه های اساسی راه حل هایی برای التیام و درمان ذهن فراهم می کند. شناخت فرآیندهای ادراکی و شناختی و رفتاری، یک مدخل و ورودی به اعماق ذهن انسان فراهم می کند. درمان روان شناسی عمق به وسیله ی روان کاوی انجام می شود.

مروری بر روان شناسی عمق :

هم چنین روان شناسی عمق را می توان به صورت فرآیند رفتن به اعماق ذهن و بیدار کردن آن توصیف کرد. افزایش آگاهی و هوشیاری ما یکی از اهداف و مقاصد اصلی این مطالعه است. موضوع روان شناسی عمق بسیار وسیع است به طوری که شناخت آن فقط با مطالعه ی آن از جنبه های مختلف امکان پذیر است. اول از همه بیایید بدانیم که طرح و الگوی اصلی چیست.

طرح اصلی :

لازم است که مفهوم طرح اصلی را مورد مطالعه قرار داد تا در مورد روان شناسی عمق بیشتر دانست. طرح اصلی اساساً یک سری الگوهای رفتاری ویژه است. هم چنین می توان به عنوان شخصیت و یا مدل فرد به آن اشاره کرد. به گفته ی کارل یونگ، طرح اصلی جمع آوری و گرد آوری ایده هایی است که به طور ناخود آگاه به ارث برده شده‌اند.

روان شناسی یونگی و روان شناسی عمق :

عبارات روان شناسی یونگی و روان شناسی عمق، اغلب به جای هم به کار می روند. این به خاطر این است که هدف هر دو روش شناخت بیشتر ناخود آگاه است. طبق گفته ی کارل یونگ، ناخود آگاه به دو نوع طبقه بندی می شود که عبارتند از : جمعی و شخصی. ناخود آگاه شخصی، از تمام تجربیات و خاطرات آن فرد ویژه تشکیل یافته است. از طرف دیگر، ناخود آگاه جمعی معمولاً شامل باورها و اعتقادات نگه داشته شده ی یک سری افراد است. باورها و حقایقی در مورد دین و مذهب، حقایق جهانی و غیره وجود دارند.
تفسیر و تعبیر معنای رویاها نیز بخش مهمی از تئوری یونگ است. فعالیت تفسیر رویاها به ما کمک می کند که طرح اصلی و یا الگوی رفتاری فرد مورد سوال را بشناسیم و درک کنیم.

انواع روان شناسی عمق :

مطالعه ی اشکال و یا انواع مختلف روان شناسی عمق، درک و شناخت بهتری از این مفهوم به ما می دهد. انواع مختلف در زیر مورد بحث قرار گرفته‌اند.

روان شناسی فرا فردی :

در این نوع روان شناسی، مطالعه ی پتانسیل انسانی با توجه به شناخت و درک آنها از آگاهی و معنویت فرا فردی صورت می گیرد. شناخت خویشتن فردی که پشت ضمیر و نفس قرار گرفته است، می تواند از طریق مطالعه ی روان شناسی فرا فردی به دست آید.

روان شناسی گشتالت :

روان شناسی گشتالت بر اساس مطالعه ی جامع و کل نگرانه ی ذهن و رفتار انسان استوار است. توسعه و گسترش روان شناسی گشتالت به عنوان مخالفی برای ساختار گرایی ویلهلم وونت دیده می شود. ساختار گرایی با تجربیات ذهنی مرتبط با آگاهی و هوشیاری، سر و کار دارد.

روان شناسی وجودی :

این روان شناسی را می توان به صورت ساده به عنوان مطالعه ی روان شناسی تعریف کرد که بر اساس فلسفه استوار است. طبق روان شناسی وجودی کشمکش های درونی فرد، به خاطر مواجهه و رویارویی واقعیات تثبیت شده ی وجود رخ می دهد. مثال های این واقعیات مرگ، آزادی و غیره هستند. هم چنین وجود یک موجود زنده (انسان) با توانایی تصمیم گیری او مشخص می شود.

روان شناسی انسان گرایانه :

این رشته ی روان شناسی مرتبط با مطالعه ی ذهن انسان با در نظر گرفتن منحصر به فردی آن است. در نتیجه تئوری انسان گرایانه، پیشنهاد می دهد که انسان ها متفاوت از موجودات زنده ی دیگر هستند و پارامترهای مختلفی باید برای مطالعه ی ذهن به کار برده شود.

شغل و حرفه در روان شناسی عمق :

مطالعات بالاتر در رشته ی روان شناسی عمق می تواند منجر به فرصت هایی نظیر کار کردن به عنوان روان درمانگر و استاد شود. شما باید مدرک دکترا در رشته ی روان شناسی داشته باشید تا به عنوان روان درمانگر کار کنید. توصیه می شود که در موضوعاتی نظیر اگزیستانسیالیسم و یا هستی گرایی و روان شناسی انسان گرایی برای برنامه های کارشناسی ارشد و دکترا، تخصص داشته باشید.
روان شناسی عمق یک رشته ی جالب مطالعه است که به کشف انواع مختلف الگوهای رفتاری مشاهده شده در انسان ها کمک می کند. این شاخه از روان شناسی مرتبط با کشف و حل اتفاقات و رخدادهای ذهن ناخود آگاه است و شناخت و درک عمیقی از این می دهد که چگونه ذهن انسان افکار را تولید می کند، خاطرات را ذخیره می کند و غیره. روان شناسی عمق مربوط به مطالعه ی مغز و هسته ی واقعی وجود انسان است در نتیجه یکی از مهم ترین رشته های روان شناسی است.

 لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.