شرایط فروش خودروهای سایپا به مناسبت دهه فجرفروش خودروهای سایپا

شرایط فروش خودروهای سایپا به مناسبت دهه فجر

جشنواره فجر سایپا با شرایط فروش ویژه نقدی و اعتباری محصولات این شرکت آغاز شد. در حالی که در آستانه دهه فجر ۹۵ قرار داریم، تمامی شرکت‌ های خودروسازی شرایط ویژه‌ای را برای فروش محصولات خود در اختیار مشتریان قرار داده‌اند. بر همین اساس، فروش خودروهای سایپا به مناسبت دهه فجر از روز یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ آغاز شده است که در ادامه می‌توانید مفاد این بخشنامه را مشاهده کنید.

طبق بخشنامه جدید فروش خودروهای سایپا در دهه فجر، قیمت محصولات با قیمت روز محاسبه می‌شود. زمان تحویل فروش فوری (نقدی) حداکثر ۳۰ روزه است  و  همچنین در تمامی روش‌های فروش اعتباری، بیمه بدنه عادی هم ارائه شده که وجه آن به قیمت خودرو اضافه می‌شود.

شرایط فروش خودروهای سایپا (نقدی و اعتباری) به مناسبت دهه فجر

۱٫ فروش فوری نقدی گروه پراید

خودرو قیمت خودرو (تومان) رنگ شرایط ویژه زمان تحویل
پراید ۱۳۱ ۲۰ میلیون و ۶۹۶ هزار سفید- نقره‌ای- نوک مدادی- مشکی- آبی تیره خودروی مدل ۹۶ + بیمه بدنه رایگان فوری
پراید ۱۳۲ ۲۰ میلیون و ۵۹۶ هزار سفید- نوک مدادی
پراید ۱۱۱ ۲۰ میلیون و ۹۲۳ هزار سفید- نوک مدادی- مشکی- آبی تیره

فروش خودروهای سایپا

۲٫ پیش فروش (نقدی) گروه پراید

خودرو پیش پرداخت سود انصراف شرایط ویژه زمان تحویل سود مشارکت
سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۱۱ ۶ میلیون تومان ۱۵ درصد بیمه بدنه رایگان فروردین ۹۶ ۲۲ درصد
اردیبهشت ۹۶ ۲۵ درصد
خرداد ۹۶ ۲۵ درصد
تیر ۹۶ ۲۷ درصد
مرداد ۹۶ ۲۷ درصد
شهریور ۹۶ ۲۷ درصد
سایپا ۱۳۲ ۶ میلیون تومان ۱۵ درصد بیمه بدنه رایگان

تیر ۹۶ ۲۷ درصد
مرداد ۹۶ ۲۷ درصد
شهریور ۹۶ ۲۷ درصد

۳٫ پیش فروش اعتباری گروه پراید

الف) با تسهیلات ۷ میلیون تومان

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف زمان تحویل سود مشارکت
سایپا ۱۳۱سایپا ۱۳۲

سایپا ۱۱۱

۸ میلیون تومان ۳ چک ۳ ماهه نرخ ۰ درصد ۱۵ درصد اردیبهشت ۹۶ یا خرداد ۹۶ ۲۰ درصد
تابستان ۹۶ ۲۲ درصد

ب) با تسهیلات ۱۰ میلیون تومان

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف زمان تحویل سود مشارکت
سایپا ۱۳۱سایپا ۱۳۲

سایپا ۱۱۱

۸ میلیون تومان ۳ چک ۴ ماهه نرخ ۱۱ درصد ۱۵ درصد اردیبشت ۹۶ یا خرداد ۹۶ ۲۰ درصد
۴ چک ۶ ماهه نرخ ۱۸ درصد تابستان ۹۶ ۲۲ درصد

ج) با تسهیلات ۱۲ میلیون تومان

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف زمان تحویل سود مشارکت
سایپا ۱۳۱سایپا ۱۳۲

سایپا ۱۱۱

۸ میلیون تومان ۳ چک ۴ ماهه نرخ ۱۱ درصد ۱۵ درصد اردیبهشت ۹۶ یا خرداد ۹۶ ۱۸ درصد
۴ چک ۶ ماهه نرخ ۱۸ درصد تابستان ۹۶ ۲۰ درصد

۴٫ فروش فوری نقدی گروه تیبا

خودرو قیمت خودرو (تومان) رنگ شرایط ویژه زمان تحویل
تیبا بنزینی ۲۴ میلیون و ۸۵۶ هزار سفید- نوک مدادی- مشکی- آبی تیره خودروی مدل ۹۶ + بیمه بدنه رایگان فوری
تیبا دوگانه ۲۶ میلیون و ۳۵۶ هزار سفید- نوک مدادی- مشکی- آبی تیره
تیبا ۲ ۲۷ میلیون و ۳۴۶ هزار سفید- نوک مدادی- مشکی- آبی روشن- اطلسی- مسی تیره- قهوه‌ای تیره- قرمز

فروش خودروهای سایپا

۵٫ پیش فروش نقدی گروه تیبا

خودرو پیش پرداخت سود انصراف شرایط ویژه سود مشارکت زمان تحویل
تیبا بنزینی ۷ میلیون تومان ۱۵ درصد بیمه بدنه رایگان ۲۷ درصد فروردین ۹۶
اردیبهشت ۹۶
خرداد ۹۶
تیر ۹۶
تیبا ۲ ۷ میلیون تومان ۱۵ درصد بیمه بدنه رایگان ۲۷ درصد اسفند ۹۵ (مدل ۹۶)
فروردین ۹۶
اردیبهشت ۹۶
خرداد ۹۶
تیر ۹۶

۶٫ پیش فروش اعتباری گروه تیبا

الف) با تسهیلات ۱۰ میلیون تومان

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف زمان تحویل سود مشارکت
تیبا بنزینیتیبا دوگانه

تیبا ۲

۹ میلیون تومان ۳ چک ۳ ماهه نرخ ۰ درصد ۱۵ درصد بهار ۹۶ ۲۲ درصد
۳ چک ۴ ماهه نرخ ۱۰ درصد تابستان ۹۶ ۲۴ درصد
۴ چک ۶ ماهه ۱۸ درصد

ب) با تسهیلات ۱۲ میلیون تومان

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف زمان تحویل سود مشارکت
تیبا بنزینیتیبا دوگانه ۹ میلیون تومان ۳ چک ۴ ماهه نرخ ۱۰ درصد ۱۵ درصد بهار ۹۶ ۲۲ درصد
۴ چک ۶ ماهه ۱۸ درصد تابستان ۹۶ ۲۴ درصد

ج) تسهیلات ۱۳ میلیون تومان

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف زمان تحویل سود مشارکت
تیبا بنزینیتیبا دوگانه

تیبا۲

۹ میلیون تومان ۳ چک ۴ ماهه نرخ ۱۰ درصد ۱۵ درصد بهار ۹۶ ۲۰ درصد
۴ چک ۶ ماهه نرخ ۱۸ درصد تابستان ۹۶ ۲۲ درصد

د) تسهیلات ۱۶ میلیون تومان

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف زمان تحویل سود مشارکت
تیبا ۲ ۹ میلیون تومان ۴ چک ۶ ماهه نرخ ۱۸ درصد ۱۵ درصد بهار ۹۶ ۱۸ درصد
تابستان ۹۶ ۲۰ درصد

۷٫ فروش فوری نقدی ساینا EX

خودرو قیمت خودرو رنگ شرایط ویژه زمان تحویل
ساینا EX ۲۷ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان سفید- نوک مدادی- مشکی- آبی تیره خودروی مدل ۹۶ + بیمه بدنه رایگان فوری

فروش خودروهای سایپا

۸٫ پیش فروش نقدی ساینا EX

خودرو پیش پرداخت سود انصراف شرایط ویژه زمان تحویل سود مشارکت
ساینا EX ۸ میلیون تومان ۱۵ درصد بیمه بدنه رایگان بهار ۹۶ ۲۵ درصد
تابستان ۹۶ ۲۷ درصد

۹٫ پیش فروش اعتباری ساینا EX

الف) تسهیلات ۱۰ میلیون تومان

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت زمان تحویل
ساینا EX ۹ میلیون تومان ۳ چک ۳ ماهه نرخ ۱۰ درصد ۱۵ درصد ۱۸ درصد بهار و تابستان ۹۶
۴ چک ۶ ماهه نرخ ۱۸ درصد

ب) تسهیلات ۱۲ میلیون تومان

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت زمان تحویل
ساینا EX ۹ میلیون تومان ۳ چک ۳ ماهه نرخ ۱۰ درصد ۱۵ درصد ۱۸ درصد بهار و تابستان ۹۶
۴ چک ۶ ماهه نرخ ۱۸ درصد

۱۰٫ فروش فوری نقدی سراتو ۲۰۰۰

خودرو قیمت خودرو رنگ شرایط ویژه زمان تحویل
سراتو ۲۰۰۰ ۹۰ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان سفید- نوک مدادی- مشکی- قهوه‌ای تیره کارت ۵ ستاره ۴۵ روزه

فروش خودروهای سایپا

۱۱٫ پیش فروش نقدی سراتو ۲۰۰۰

خودرو پیش پرداخت سود انصراف شرایط ویژه سود مشارکت زمان تحویل
سراتو ۲۰۰۰ ۴۰ میلیون تومان ۱۵ درصد بیمه بدنه رایگان ۲۶ درصد بهار ۹۶

۱۲٫ پیش فروش اعتباری سراتو ۲۰۰۰

الف) تسهیلات ۴۰ میلیون تومان

خودرو پیش پرداخت سود انصراف نحوه بازپرداخت زمان تحویل سود مشارکت
سراتو ۲۰۰۰ ۴۰ میلیون تومان ۱۵ درصد ۳ چک ۳ ماهه نرخ ۰ درصد بهار ۹۶ ۱۸ درصد
۳ چک ۵ ماهه نرخ ۱۰ درصد تابستان ۹۶ ۲۲ درصد

۱۳٫ فروش فوری نقدی چانگان CS35

خودرو قیمت خودرو رنگ شرایط ویژه زمان تحویل
چانگان CS35 ۶۴ میلیون و ۲۶ هزار تومان سفید خودروی مدل ۹۶ ۴۵ روزه

فروش خودروهای سایپا

۱۴٫ پیش فروش نقدی چانگان CS35

خودرو پیش پرداخت سود انصراف سود مشارکت زمان تحویل
چانگان CS35 ۳۵ میلیون تومان ۱۵ درصد ۲۰ درصد بهار ۹۶

۱۵٫ پیش فروش اعتباری چانگان CS35

الف) تسهیلات ۲۵ میلیون تومان

خودرو پیش پرداخت سود انصراف نحوه بازپرداخت زمان تحویل سود مشارکت
چانگان CS35 ۳۵ میلیون تومان ۱۵ درصد ۳ چک ۴ ماهه نرخ ۲۱ درصد بهار ۹۶ ۱۸ درصد
۳ چک ۶ ماهه نرخ ۲۱ درص تابستان ۹۶ ۲۲ درصد
۴ چک ۶ ماهه نرخ ۲۱ درصد

ب) تسهیلات ۳۰ میلیون تومان

خودرو پیش پرداخت سود انصراف نحوه بازپرداخت سود مشارکت زمان تحویل
چانگان CS35 ۳۰ میلیون تومان ۱۵ درصد ۳ چک ۴ ماهه نرخ ۲۱ درصد ۲۲ درصد تابستان ۹۶
۳ چک ۶ ماهه نرخ ۲۱ درصد
۴ چک ۶ ماهه نرخ ۲۱ درصدلینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.