آیرون آیرون

 

نویسنده: دکترمحمدرضا اصلانی (همدان)

 


آیینه‌بازی

yinehbâziÂ

معادل دیگر: بازی خنده
نوعی بازی خنده‌دار ایرانی که تعدادی بازیکن یک نفر را به اسم اوستا انتخاب می‌کنند. اوستا هر کاری انجام دهد، سایرین هم بدون این که صدایی از آنها شنیده شود، همان کار را تقلید می‌کنند. اوستا شکلک در می‌آورد و دهن کج می‌کند، بچه‌ها باید آن را تقلید کنند. اما هیچ کس نباید بخندد.
اگر از کسی صدایی درآمد، خندید یا قادر به انجام کار اوستا نبود بازی را سوخته است و از بازی بیرون می‌رود. در آخر هر کس باقی ماند، برنده است و اوستای بازی بعد می‌شود. در این بازی برای تعداد بازیکنان محدودیتی وجود ندارد.
منبع مقاله :
مهدوی زادگان، داود؛ (۱۳۹۴)، فقه سیاسی در اسلام رهیافت فقهی در تأسیس دولت اسلامی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول

 لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.