طنز مختلط طنز مختلط

 

نویسنده: دکترمحمدرضا اصلانی (همدان)

 


Mixed Satire

نوعی طنز که کلمه‌های عربی و فارسی و خارجی با واژه‌های محلی در هم می‌آمیزند. واژه‌های فارسی مانند عربی، اعراب می‌گیرند و ترکیبات شگفتی را مانند نمونه زیر از قاضی هجیم آملی به وجود می‌آوردند:

ای به فرهنگ و علم در یاءُ
لیس ما را به جز تو همتاء
منم و تو که لاحیاء لنا
هزل را کرده‌ایم احیاء
لی ولک از دو چیز تقصیر است
گرچه هستیم هر دو داناءُ
لیس لی عقل و لک حیاءُ و تو را
هر دو را غالب است سوداءُ

شکل دیگری از طنز مختلط هنگامی است که طنزنویس اقدام به گرته‌برداری می‌کند و با ترجمه‌های تحت‌الفظی، به طور غیرمستقیم زبان‌های گوناگون را درهم می‌آمیزد. برای مثال در نمونه زیر شاهدیم که چگونه نویسنده نامه با ترجمه‌های تحت‌الفظی اصطلاحات و ضرب‌المثل‌هایی همچون موش دواندن، خرشدن، چشم آب خوردن، کلاه بر سر گذاشتن، هندوانه زیر بغل گذاشتن، شتر دیدی ندیدی و … مدیر آمریکایی خود را مورد خطاب قرار می‌دهد.
این نامه را علی مخلص، کارمند شرکت ملی نفت ایران در دهه‌ی ۱۹۶۰ به رئیس آمریکایی خود، آقای همیلتون نوشته است:
منبع مقاله :
مهدوی زادگان، داود؛ (۱۳۹۴)، فقه سیاسی در اسلام رهیافت فقهی در تأسیس دولت اسلامی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول

 لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.