شفافیت مالی در بانک‌ها


وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل سنجش یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم‌گیران اقتصادی و از ملزومات رشد اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی است؛ به‌طوری که کمیته نظارت بانکی بال، شفافیت را به‌عنوان یکی از عوامل نظارت موثر برای حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی دانسته است. برخی خصوصیات کیفی اطلاعات شفاف را می‌توان جامعیت، ارتباط و دوره زمانی، قابلیت اعتماد، قابلیت مقایسه و ملموس بودن این اطلاعات دانست. نسبت کفایت سرمایه در عمده بانک‌های کشور مناسب و وفق ضوابط بین‌المللی نیست و عملکرد واقعی همه آنها زیان‌‌ده شده است. بانک مرکزی به‌علت دسترسی به آمار واقعی مطالبات و بدهی بانک‌ها و تجزیه و تحلیل روند سلامت شاخص‌های بانکی دریافته بود وضعیت شبکه بانکی کشور از شرایط بادوام خود خارج شده و در صورت عدم عکس‌العمل مناسب وضعیت بدتر نیز می‌شود. بخشی از این زیان به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه زمین و مستغلات و عدم امکان فروش این اموال به دلیل رکود مربوط می‌شود. البته برخی بانک‌های حامل این دارایی‌ها ممکن است مدعی شوند زیان نداده‌اند؛ اما سود آنها کاهش یافته است؛ چون عمده سودی که ابراز می‌شود، سود غیر عملیاتی ناشی از خرید و فروش زمین و مستغلات بوده است. باشگاه اقتصاددانان در این پرونده به مهمترین الزامات و راهکارهای موجود بر شفافیت در نظام بانکی کشور می‌پردازد.

لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.