صوت درسگفتار فلسفه هنر از بابک احمدیصوت درسگفتار فلسفه هنر از بابک احمدی

455-min
Print Friendly

صوت درسگفتار فلسفه هنر از بابک احمدی
۴٫۱۱ (۸۲٫۲۲%) ۹ votes

درسگفتار فلسفه هنر از بابک احمدی در ۱۲ جلسه ی ۳ ساعته برگزار شده است. این مجموعه درسگفتار که به صورت صوت در اختیار کاربران صدانت قرار داده شده است، حول مباحث کتاب “حقیقت و زیبایی” می باشد.

.

اندکی توضیح پیرامون کتاب حقیقت و زیبایی:

کتاب «حقیقت و زیبایی؛ درس‌های فلسفه هنر» در ۱۳ فصل و ۲۶ درس با روشی جدید مهم‌ترین مسایل زیبایی شناسی و فلسفه هنر را به مخاطبان آموزش می‌دهد.

فصل نخست به بیان روش‌کاری و شرح مقولات و مفاهیم مورد بحث در این کتاب اختصاص دارد. در فصل دوم با عنوان «دشواری‌های تعریف زیبایی» زیبایی و مفاهیم وابسته به آن در رساله‌های افلاطون، ارسطو و در ادامه فلوطین، ادموند برک و کانت، توضیح و شرح شده‌است.

احمدی در فصل سوم با عنوان «هنر و روح دوران» به فلسفه هنر و فلسفه تاریخ هنر از دیدگاه هگل پرداخته‌است. فصل چهارم «از نگاه هنرمند» نام دارد و در آن مقام هنرمند از دیدگاه رمانتیک‌های آلمانی، شلینگ، شوپنهاور و نیچه، بررسی شده‌است.

نویسنده در فصل پنجم با عنوان «زمینه اجتماعی اثر هنر» به بیان دیدگاه‌های مارکس، انگلس، گئورگ لوکاچ و آنتونیو گرامشی درباره زمینه‌های اجتماعی هنر پرداخته‌است.

«هنر و مدرنیته» نیز عنوان فصل ششم کتاب است و در آن مدرنیسم از منظر تئودور آدورنو، نقد این اندیشمند از زیبایی شناسی و دیدگاه‌های زیبایی‌شناختی والتر بنیامین و برتولت برشت، بررسی و تحلیل شده‌است.

احمدی در فصل هفتم کتاب با عنوان «از بیانگری تا شکل» با توضیح مفهوم «بیانگری در هنر» به بیان نظریات «بندتو کروچه» و «رابین جرج کالینگوود» در این‌باره پرداخته و در ادامه به بیان «نماد و بیانگری» از دیدگاه ارنست کاسیرر و همچنین دیدگاه‌های زیبایی‌شناختی ویتگنشتاین پرداخته است.

در فصل هشتم کتاب با عنوان «ساختار اثر هنری» دیدگاه‌های فرمالیست‌های روس و ساختارگرایان درباره هنر و نقد هنری و ادبی بررسی شده و در فصل نهم نیز با نام «ناخودآگاهی و هنر» دیدگاه‌های فروید و یونگ و همچنین زیبایی‌شناسی از منظر سوررئالیست‌ها تشریح شده‌است.

«تاویل و دریافت مخاطب» عنوان فصل دهم کتاب است که در آن ضمن بحث‌هایی پیرامون میزان اثرپذیری مخاطب، ریشه‌های «زیبایی شناسی دریافت» و دیدگاه‌های یاس و آیزر و همچنین تاویل از منظر گادامر و پل ریکور، برای مخاطب باز شده‌است.

فصل یازدهم کتاب به بحث و بررسی پیرامون شیوه‌های برخورد با اثر هنری و دیدگاه‌های مارشال مک‌لوهان و ژان بودریار در این حوزه اختصاص دارد. «معمای معنا» نیز عنوان فصل دوازدهم کتاب است و در آن نسبت حقیقت و هنر از منظر ژاک دریدا و مفهوم «متافیزیک حضور» این اندیشمند تحلیل شده‌است.

و در نهایت فصل آخر کتاب نیز با عنوان «راز اثر هنری» دیدگاه‌های مارتین هیدگر، فیلسوف شهیر آلمانی تحلیل و شرح شده‌است. بحث هیدگر از گوهر شعر و نظرش درباره شعر هولدرلین، شاعر آلمانی نیز دیگر مبحث این فصل است.

گفتی است بیست و پنجمین انتشار «حقیقت و زیبایی؛ درس‌های فلسفه هنر» تالیف بابک احمدی با شمارگان یک هزار نسخه، ۶۰۸ صفحه و قیمت ۲۹ هزار و پانصد تومان از سوی نشر مرکز روانه کتابفروشی‌ها شد.

.

دانلود فایل های صوتیِ درسگفتار فلسفه هنر از بابک احمدی:

اصول و مبانی زیبایی شناسی در هنرهای هفت گانه

.

بخش اول درسگفتار فلسفه هنر

بخش اول-جلسه اول
بخش اول-جلسه دوم
بخش اول-جلسه سوم

.

بخش دوم درسگفتار فلسفه هنر

بخش دوم-جلسه اول
بخش دوم-جلسه دوم

.

بخش سوم درسگفتار فلسفه هنر

بخش سوم-جلسه اول
بخش سوم-جلسه دوم

.

بخش چهارم درسگفتار فلسفه هنر

بخش چهارم-جلسه اول

.

بخش پنجم درسگفتار فلسفه هنر

بخش پنجم-جلسه اول
بخش پنجم-جلسه دوم

.

بخش ششم درسگفتار فلسفه هنر

بخش ششم-جلسه اول
بخش ششم-جلسه دوم

.

بخش هفتم درسگفتار فلسفه هنر

بخش هفتم-جلسه اول

بخش هفتم-جلسه دوم

.

بخش هشتم درسگفتار فلسفه هنر

بخش هشتم-جلسه اول

.

بخش نهم درسگفتار فلسفه هنر

بخش نهم-جلسه اول

.

بخش دهم درسگفتار فلسفه هنر

بخش دهم-جلسه اول
بخش دهم-جلسه دوم

.

بخش یازدهم درسگفتار فلسفه هنر

بخش یازدهم-جلسه اول
بخش یازدهم-جلسه دوم

.

بخش دوازدهم درسگفتار فلسفه هنر

بخش دوازدهم-جلسه اول
بخش دوازدهم-جلسه دوملینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.