نظریه ها و اندیشه های سیاسی

همبستگی اجتماعی

همبستگی اجتماعی

  نویسنده: فؤاد بعلی برگردان: دکتر غلامرضا جمشیدیها    نگاهی به آموزه‌ی عصبیت ابن‌خلدون عصبیت (۱) (روح جماعت یا همبستگی اجتمای (۲)) به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم در نوشته‌های ابن‌خلدون، در این فصل به عنوان هسته‌ی نظریه دوری ابن‌خلدون درباره‌ی تاریخ انسان مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. ویژگیهای عمده‌ی عصبیت و نقش آن در به وجود آوردن دولت جدید، ارائه و در فصل بعدی نیز تبیین مفصلی از حرکت دوری مطرح خواهد شد. ...

ادامه مطلب

محافظه کاری

محافظه کاری

نویسنده: بروس هداک برگردان: محمدحسین وقار محافظه‌کاری به مثابه یک باورشناسی تا حدود زیادی در شرایط دشوار انقلاب فرانسه و پیامدهای آن شکل گرفت. در سال ۱۷۸۹، انتظارات سیاسی آنقدر زیاد بود که سرخوردگی و یأس اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. مسائل لاینحلِ هماهنگی و نظارت، صرف‌نظر از سبک مدیریت سیاسی که در پیش گرفته شد، همچنان ادامه یافت. تلاشهای اولیه برای انجام اصلاحات قانونیِ مختصر در فرانسه، جای خود را به پیگیری...

ادامه مطلب

انقلاب فرانسه و اندیشه‌ی سیاسی

انقلاب فرانسه و اندیشه‌ی سیاسی

نویسنده: بروس هداک برگردان: محمدحسین وقار این اندیشه‌ی ساده که روشها، روندها و نهادهای سیاسی باید از منظر خرَد قابل دفاع باشند، تلویحاتی بنیادی برای همه‌ی حکومتهای موجود داشته است. اصولاً هیچ‌چیز را بر مبنای اعتماد نمی‌توان پذیرفت. زبانِ متعارفِ توجیه از منظر سنت، تقدس، نظم و یا هر چیز دیگر باید مقتضیات توان‌فرسای عقلِ عملی شهروندان را برآورده سازد. این فکر که باید شهروندان از آزادی پیگیری منافع...

ادامه مطلب

اندیشه‌ی سیاسی هگل و آینده

اندیشه‌ی سیاسی هگل و آینده

نویسنده: بروس هداک برگردان: محمدحسین وقار در دوره‌ی پساانقلاب، سبکْ و طبیعتِ نظریه سیاسی تغییر بسیار یافت. نظریه به یک سلاح عمده سیاسی تبدیل شده بود. در این زمان، دنیای سیاست همه گروهها و طبقات را بالقوه دربرمی‌گرفت؛ اما همه نقشی فعال ایفا نمی‌کردند. رهبری و مشروعیت سیاسی سخت مورد مناقشه قرار داشت. افکاری باید مطرح می‌شد تا منافع را تأمین نماید. اغلب موفقیت یا شکست سیاسی در گرو بسیج مؤثر گر...

ادامه مطلب

بنیادهای حقوق آدمی

بنیادهای حقوق آدمی

نویسنده: بروس هداک برگردان: محمدحسین وقار هابز خوانندگان خود را در برابر انتخابی سخت قرار داد. آنها می‌توانستند یا طرح او را درباره نظام سیاسی تحمیلیِ پادشاه موجود بپذیرند یا در دولت طبیعت که به جنگ همه با همه شباهت داشت، رأساً امور خود را بگذرانند. اگر اینها تنها گزینه‌ها بود، در آن صورت، فاعل خردگرا گزینه دیگری جز تأیید حکومت موجود، در برابر خود نداشت. حکومتهای بی‌کفایت یا مزاحم دست کم مجالی بر...

ادامه مطلب

خواجه نصیر طوسی و فهم «اغراضِ» «حکمت عملی» یونانی

خواجه نصیر طوسی و فهم «اغراضِ» «حکمت عملی» یونانی

نویسنده: سید جواد طباطبایی در تاریخ اندیشه‌ی سیاسی، در ایران دوره‌ی اسلامی، رساله‌ی اخلاق ناصری خواجه نصیر طوسی، از زمان انتشار آن، پیوسته، از جایگاهی ارجمند برخوردار بوده است. اگر چه عمده‌ی مطالب این رساله از ابتکارات خواجه نیست و او بیشتر مطالب بخش‌های سه گانه‌ی آن را به نقل از نویسندگان پیشین ترجمه و نقل کرده است، اما، به هر حال، فرآورده‌ی نهایی، به گونه‌ای که امروز در...

ادامه مطلب

ژئوپلتیک نفت در منطقه خزر و نقش آمریکا: بازدارندگی جدید (۲)

ژئوپلتیک نفت در منطقه خزر و نقش آمریکا: بازدارندگی جدید (۲)

ژئوپلتیک نفت در منطقه خزر و نقش آمریکا: بازدارندگی جدید (۲) نویسنده:عنایت الله یزدانی* مواضع آمریکا: ژئوپلتیک یا ژئواکونومیک اگرچه آمریکائی ها از نیمه ۱۹۹۰ توجه خاصی به نفت حوزه خزر نمودند اما سؤال این است که آیا رویکرد آنها به این حوزه مبتنی بر مؤلفه های اقتصادی بوده است یا خاستگاه ژئوپلتیک از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. در پاسخ به این سوال بررسی مسائل و مشکلات موجود در خصوص نفت و گاز دریای خزر و سیاست های ...

ادامه مطلب

مصر؛ تقابل اسلام حکومتی، پوپولیستی و افراطی (۲)

مصر؛ تقابل اسلام حکومتی، پوپولیستی و افراطی (۲)

نویسنده: جان اسپوزیتو/ جان وال مترجم: شجاع احمدوند نبرد مبارک با افراط گری گروه های رادیکال و مسلحی که در آغاز عصر مبارک خاموش بودند در اواخر دهه ی ۱۹۸۰ و دهه ی ۱۹۹۰ رژیم را با شدت و حدت مورد حمله قرار دادند. سازمان های اسلامی دانشجویی بار دیگر بر اتحادیه های دانشجویی دانشگاه تسلط یافتند. آن ها در اسیوط، مینیا، قاهره و اسکندریه به دنبال انقلاب اسلامی بودند: اجرای قوانین اسلامی، اصلاحات آموزشی، جدایی دختر و پسر در کل...

ادامه مطلب

دموکراسی، تکثرگرایی، اسلام و نظم نوین جهانی در دیدگاه ماهاتیر محمد

دموکراسی، تکثرگرایی، اسلام و نظم نوین جهانی در دیدگاه ماهاتیر محمد

نویسنده: جان اسپوزیتو/ جان وال مترجم: شجاع احمدوند مالزی در سراشیبیِ ثبات، قدرت و توسعه (۲) در اواخر دهه ی ۱۹۸۰ و اوایل دهه ی ۱۹۹۰ قدرت سیاسی چنان در دستان ماهاتیر نخست وزیر متمرکز شد که شاید بعضی آن را به اقتدارگرایی تعبیر کنند. پروژه ی اصلی او ارائه ی تصویری قدرت مند از خود در مقام رهبری منطقه ای و بین المللی اسلامی، به خصوص در برابر غرب؛ و توسعه ی اقتصادی به رهبری انور ابراهیم وزیر دارایی بود که موجب بهبود رکود و...

ادامه مطلب

مصر؛ تقابل اسلام حکومتی، پوپولیستی و افراطی (۱)

مصر؛ تقابل اسلام حکومتی، پوپولیستی و افراطی (۱)

نویسنده: جان اسپوزیتو/ جان وال مترجم: شجاع احمدوند مصر در اغلب زمینه های توسعه ی سیاسی، اجتماعی، فکری و دینی در جهان عرب و در سطحی وسیع تر در جهان اسلام پیشگام بوده است. بیش از دو دهه است که حاکمان این کشور دست به گریبان با نوعی احیاگری اسلامی هستند که دولت و نخبگان حاکم را به طور جدی به مبارزه طلبیده است. (۱) احیاگری اسلامی معاصر (بنیادگرایی اسلامی) به لحاظ منشأ و تجلیات ریشه های بسیار قوی – در حقیقت، ریشه ...

ادامه مطلب

ژئوپلتیک نفت در منطقه خزر و نقش آمریکا: بازدارندگی جدید (۱)

ژئوپلتیک نفت در منطقه خزر و نقش آمریکا: بازدارندگی جدید (۱)

ژئوپلتیک نفت در منطقه خزر و نقش آمریکا: بازدارندگی جدید (۱) نویسنده:عنایت الله یزدانی* در چهارچوب مؤلفه های ژئوپلتیک مهمترین هدف واشنگتن بازداشتن قدرتهای منطقه ای یعنی چین، روسیه و ایران و بخصوص دو قدرت اخیر از تبدیل شدن به بازیگر مؤثر در منطقه بطور عام و فعالیت در زمینه استحصال و انتقال نفت و گاز بطور خاص بوده است. واشنگتن از یک سوی کوشیده تا انحصارگرایی روسیه در انتقال نفت منطقه را محدود کند و از سوی دیگر سیاست آمریکا ...

ادامه مطلب

بدرود ای عصر آمریکا

بدرود ای عصر آمریکا

بدرود ای عصر آمریکا نویسنده:آندره جی.باسویج(۱) چکیده: محتوای اصلی مفهوم عصرآمریکا این است که آمریکا نیکوکاری، جهانی است که بر شر غلبه می کند. هنری لوز ادعا می‌کند که از این پس کشورها و ملت‌ها باید ارزش‌ها و روش‌های جامعه آمریکا را بپذیرند و همگی به یک زندگی آمریکایی روی آورند زیرا آمریکا منبع رستگاری و حراست و طلایه دار تاریخ است که تمام بشریت را به سوی معنویت رهنمون می سازد. تعابیراغراق&...

ادامه مطلب

روسیه، در جستجوی ریشه های اسلامی‌اش

روسیه، در جستجوی ریشه های اسلامی‌اش

روسیه، در جستجوی ریشه های اسلامی‌اش نویسنده:ژاک لوسک۱ چکیده تحکیم چند قطبی بودن، گفت وگو میان غرب مسیحیو شرق اسلامیو توسعه روابط روسیه و کشورهای اسلامی، به یکی از اولویت های سیاست خارجی مسکو بدل گشته است.با وجود درگیری در چچن، این سیاست به ثمر نشسته است و شامل کشورهایی مانند عربستان سعودی، مصر و ترکیه نیز می شود که متحد سنتی ایالات متحده محسوب می شوند. با وجود جنگ بی رحمانه ای که در آن زمان در چچن جریان د...

ادامه مطلب

۲۰ دلیل مرگ اقتصاد آمریکا و عدم خروج آن از بحران

۲۰ دلیل مرگ اقتصاد آمریکا و عدم خروج آن از بحران

۲۰ دلیل مرگ اقتصاد آمریکا و عدم خروج آن از بحران نویسنده:زهرا رحیمی با وجود اینکه سیستم مالی ایالات متحده در اواخر سال ۲۰۰۸ سقوطی کلی را تجربه کرد، واقعیت این است که اکثر مردم آمریکا هیچ آگاهی درمورد آنچه که در اقتصاد این کشور اتفاق می افتد ندارند.اکثر مردم ایالات متحده گمان می کنند که این کشور از رکود اقتصادی کوتاه مدتی که گریبانشان را گرفته بود خارج شده اند و به زودی شاهد رشد اقتصادی و موفقیت کشورشان خواهند بود.ا...

ادامه مطلب

سیر تاریخی « امپراتوری غیرمستقیم » آمریکا

سیر تاریخی « امپراتوری غیرمستقیم » آمریکا

سیر تاریخی « امپراتوری غیرمستقیم » آمریکا نویسنده: ژند شکیبی فهم سیاست خارجی آمریکا در عرصه روابط بین الملل مانند درک سیاست خارجی هر کشور دیگری نیاز به بررسی و مطالعه در زمینه تاریخ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مذهبی آن کشور دارد. چنانچه بدون دریافت واقعی و درک از حقیقت لایه های چندین هزاره این کشورها هیچ گاه نمی توان به تحلیل و بررسی رفتارهای امروزی آنها در سطوح مختلف نظام بین الملل و روابط شان با کشورهای د...

ادامه مطلب

آمریکا و هژمونی شکننده در خاورمیانه

آمریکا و هژمونی شکننده در خاورمیانه

آمریکا و هژمونی شکننده در خاورمیانه چالش های فراروی آمریکا در خاورمیانه به خصوص مشکلات حادث شده برای این کشور از زمان اشغال عراق در شرایط فعلی به سمتی سوق پیدا کرده است که بسیاری از کارشناسان و محققان آمریکایی این چالش ها را آغاز افول هژمونی مورد ادعای کاخ سفید و شکست طرح خاورمیانه بزرگ تفسیر می کنند.پس از جنگ سرد نظریه پردازان امنیتی آمریکا معتقد بودند که با وجود پیروزی کشورشان درجنگ، این پیروزی دوام نخواهد دا...

ادامه مطلب