اصطلاح شناسی اجتماعی

وفاق

وفاق

  نویسنده: لوئیس اِی. کوزر برگرداننده: حسن چاوشیان ویراستار: محمد منصور هاشمی    Consensus این اصطلاح که به معنای توافق کلی بین افراد و گروه‌ها، هم در اندیشه و هم در احساس است، نه فقط به توافق‎های ملی اطلاق می‌شود بلکه حاکی از عواطف مشترک- احساس همگانی- نیز هست. وفاق یا اجماع هنگامی به وجود می‎آید که بخش زیادی از اعضای بالغ جامعه یا زیرگروه‎های جامعه، به ویژه بخش زیادی از تصمیم گیرندگان، درباره‎ی ...

ادامه مطلب