جمعیت شناسی

جمعیت شناسى و کاربرد آمارهاى جمعیتى

جمعیت شناسى و کاربرد آمارهاى جمعیتى

در اوایل قرن نوزدهم، مالتوس اقتصاددان انگلیسى رشد فزاینده جمعیت را به عنوان یک مشکل اساسى مطرح کرد. به طور کلى رشد شتابان جمعیت در بعد از انقلاب صنعتى و نیاز به درک و فهم تغییرات جمعیتى و نیز توجه روزافزون و گسترش برنامه ریزى هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى در قرن بیستم ازجمله عواملى بودند که ضرورت ایجاد دفاتر ثبت احوال و انجام سرشمارى هاى عمومى را ایجاد کردند.در ایران، سرشمارى ها و آمارگیرى ها در ایران باستان (هخامنشیان، ساسانیان و…...

ادامه مطلب

مسأله و آسیب اجتماعی

مسأله و آسیب اجتماعی

http://rasekhoon.net/userfiles/Article/1392/11/02/0034703.JPG نویسنده: محمد کاوه مسئله اجتماعی (Social Problem) مسئله، «پدیده ای است که روی کارکرد اجتماعی فرد، گروه و جامعه اثر می گذارد» (اکبری، ۱۳۸۵: ۲۶). بسیاری از جامعه شناسان، مسئله اجتماعی را وضعیتی می دانند که به واسطه ناسازگاری با ارزش های تعداد قابل توجهی از مردم، آنان را به لزوم انجام عملی برای تغییر این وضعیت معتقد سازد (محمدی اصل، ۱۳۸۴: ۷۱). از دیدگاه هورتن (Horton) و لِزلی (Leslie) ن...

ادامه مطلب

اجتماعی شدن یا جامعه پذیری

اجتماعی شدن یا جامعه پذیری

نویسنده: محمد کاوه اجتماعی شدن یا جامعه پذیری (Socialization): اجتماعی شدن یا جامعه پذیری مفهومی است که به توصیف و تبیین چگونگی رفتارهایی می پردازد که فرد را قادر می سازد تا با فرهنگ جامعه خودش سازش یابد. در واقع، جامعه پذیری «فرآیندی است که بر اساس آن، فرد به اکتساب قوانین، رفتار و نظام باورها و بازخوردهای جامعه یا گروه مشخصی دست می یابد تا بتواند در درون آن جامعه زندگی کند» (دادستان، ۱۳۸۶: ۱۷۹). در جامعه پذیری، جامعه به القای ار...

ادامه مطلب