علوم اجتماعی

اصل تبادل دوطرفه در زندگی قبیله ای

اصل تبادل دوطرفه در زندگی قبیله ای

نویسنده: برانیسلاو مالینوفسکی برگردان: اصغر عسکری خانقاه زندگی بوم‌زاد به تشریح و مصور کردن سیمای قانونی روابط ازدواجی، همکاری در بطن گروهی از صیادان، مبادلات بین روستاهای داخلی و روستاهای ساحلی، برخی الزامات تشریفاتی در ارتباط با عزاداری اختصاص دارد. این مثال‌ها را با شرح و بسط چندی نقل کرده‌ایم، به طریقی که به خوبی سبب برجسته شدن عملکردی محسوس از آن چیزی است که آن را به مثابه‌ی سازوکاری واقعی از ...

ادامه مطلب

تعریف و طبقه‌بندی قوانینِ مردم بدوی

تعریف و طبقه‌بندی قوانینِ مردم بدوی

نویسنده: برانیسلاو مالینوفسکی برگردان: اصغر عسکری خانقاه اگر فرد بدوی از قوانینِ آداب و رسوم اطاعت می‌کند، فقط به این دلیل است که او ناتوان از بی‌حرمتی کردن به آن است، و این غیرممکن است که تعریفی برای قانون تعیین شود، هر تمایزی بین دستورات قانون و دستورهای اخلاقی و عادات و کاربردهای دیگر محو شده و از بین می‌رود. در واقع، تنها روش طبقه‌بندی قواعد مربوط به سلوک و رفتار، مبتنی است بر اعاده‌ی آ...

ادامه مطلب