مباحث فلسفی

تحول خلاّق

تحول خلاّق

نویسنده: هانری لویی برگسون مترجم: کامبیز گوتن مقدمه فرانکلین لوفان باومر: هانری برگسون، سال تولد ۱۸۵۹(سال مرگ ۱۹۴۱)، یکی از فیلسوفان عمده تحول بود. ولی از آنجایی که پرورش یافته مکتب فلسفه معنویت گرایانهspiritual در فرانسه بود، مکتبی که ظهورش از دوره راوه سون Ravaisson و امپراتوری دوم فرانسه آغاز می شد، بر دخالت داشتن آزادی در روند تحولی تأکید می ورزید. به همین لحاظ، در رد و باطل دانستن مکانیک گراییmechanism و...

ادامه مطلب

آزادی و بردباری

آزادی و بردباری

نویسنده: ولتر(*) مترجم: کامبیز گوتن میهن [جای تأسف است] که اغلب، برای اینکه میهن پرست خوبی باشیم، مجبور می شویم با بقیه انسانها از در دشمنی درآئیم. کاتوCato، این شهروند خوب دوران باستان، همیشه در سنای روم اعلام می کرد: نظر من این است، که کارتاژ نابود باید گردد: Delenda est Carthago . میهن پرست خوب بودن، یعنی اینکه آرزو کنیم شهرمان از لحاظ تجاری رونق گیرد و میهن از لحاظ ارتش و سلاحهای جنگی مقتدر باشد. روشن است...

ادامه مطلب

استحکام علم الهی

استحکام علم الهی

نویسنده: محمّد علی مدرس مطلق بنای مستحکم حکمت الهی وهو کتابُ اُحکِمت آیاتُهُ وِفُصِّلَت بالحقِّ بیّناتُهُ و این کتابی است که محکم است آیات آن /و تفصیل داده شده حقیقهً و اضخات آن. در این جا شایسته است به بهانه ی این که در این بیت، اشاره به اساس محکم مباحث حکمی شده، اندکی از موقعیّت و منزلت این علم صحبت بکنیم. عناصر اصلی علوم اگر ما، دست بر روی هر علمی از علوم مدوّنه بگذاریم، می توانیم سه جزء اصلی ر...

ادامه مطلب

تاریخ حکمت

تاریخ حکمت

نویسنده: محمّد علی مدرس مطلق زمانی در یونان باستان مردانی می زیستند که حقیقت را تابع تلقّی انسان قلمداد می کردند؛ چون از این طریق توانسته بودند سوداگری کنند و مالهای هنگفتی بدست آورند. آنها با برخورداری از فنّ مغالطه به وکالت ظالمان در می آمدند و ناحقّ را حقّ جلوه می دادند و به غصب اموال و املاک می پرداختند؛ دیری نپائید که این طریقه به میدان اندیشه راه یافت(۱) و عینیّت را تابع ذهنیّت شمرد و بلکه واقعیّت را در پندار ج...

ادامه مطلب