پادشاهان شاهنامه را چقدر می شناسید

پادشاهان شاهنامه را چقدر می شناسید

شاهنامه را به نوعی می توان حماسی ترین و ملی ترین کتاب شعر و نظم ایران دانست. سراینده آن فردوسی بزرگ، البته ۳۰ سال تمام رنج برد تا سرایش این شاهکار ادبیات فارسی را به پایان برساند. همه ما داستان هایی از شاهنامه را شنیده ایم اما باز هم علاقمند آن هستیم که داستان های بیشتری از این کتاب ایرانی بخوانیم و شخصیت های داستانی آن را بهتر بشناسیم. در این چند صفحه، البته مجال آن نیست که همه شخصیت های شاهنامه را به صورت کامل معرفی کنیم اما سری ب...

ادامه مطلب

شخصیت های شاهنامه, از رستم و زال تا کاوه آهنگر

شخصیت های شاهنامه, از رستم و زال تا کاوه آهنگر

کاوه آهنگر این قهرمان شاهنامه، یک آهنگر کاملا معمولی بود. قرار بود که زندگی اش را بکند اما زندگی او مقارن شد با ظلم و ستم ضحاک یا اژی دهاک. سرانجام با همراهی فریدون، توانست یک شورش همگانی را علیه ضحاک راه بیندازد. نشانش هم، درفش کاویانی است که پیشبندی چرمینه است که بر سر نیزه ای آویزان شده. کاوه آهنگر کسی بود که مغز تمام فرزندانش، قربانی مارهایی شد که بر دوش ضحاک روییده بودند؛ به جز یک فرزند، قرار بوده این فرزند هم قربانی مارها شود...

ادامه مطلب

آنچه از گابریل گارسیا مارکز آموختم

آنچه از گابریل گارسیا مارکز آموختم

گابریل گارسیا مارکز، یکی از برجسته‌ترین نویسندگان قرن بیستم و دریافت‌کننده‌ی جایزه‌ی نوبل در سال ۱۹۸۲، روز ۱۷ آوریل ۲۰۱۴ در سن ۸۷ سالگی چشم از جهان فرو بست. این نویسنده‌ی شهیر کلمبیایی فردی کاملاً خودساخته بود بطوری‌که خبرنگاری را به تحصیل در یکی از دانشکده‌ی معتبر حقوق در جهان ترجیح داد و به جای آنکه از لابه‌لای صفحات کتاب‌ها زندگی مردم را رصد کند، میان خود آنها آمد تا از نزدیک شاهد ماجراهای واقعی آنها باشد. آثار مارکز ترکیبی از فساد‌های...

ادامه مطلب

عاشقانه های پهلوانان

عاشقانه های پهلوانان

شاهنامه کتابی است پر از پهلوانان ریز و درشت، پر از جنگ‌ها و حوادث مختلف و پر است از عواطف و افکار انسانی. گاه یک حسدورزی مقدمات مرگ یک انسان یا جنگ آتشین میان دو کشور را رقم می زند و گاه یک پیوند و ازدواج راه را بر جنگ ها می بندد. خیر و شر با هم در جدال مداوم هستند و حکیم خردمند ما یعنی فردوسی توسی از این می گوید که یزدان پاک همواره با نیکان است. در شاهنامه بی پرده با همه وجوه زندگی انسانی روبه رو می شویم. با بخل و کینه، حسد، برتری ج...

ادامه مطلب

ردیف «بود» یا «شد»؟

ردیف «بود» یا «شد»؟

نویسنده: دکتر رحیم مسلمانیان قبادیانی مورد گفت‌وگو، همانا قصیده‌ی استاد رودکی (شکایت از پیری) است. ردیفِ آخر بیتِ آن شعر: کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم *** عصا بیار که وقتِ عصا و انبان… «بود»؟ یا «شد»؟ (۱)… نخست، باید روشن کرد که ردیف، خود چیست؟ در «فرهنگ اصطلاحات ادبیات‌شناسی» آمده است: «ردیف – یک یا دو لفظی که در آخر مصراع‌ها یا بیت‌ها، پس از قافیه، همیشه تکرار شده می‌آید». در ...

ادامه مطلب

تجلی مشیت الهی در تولد عشق و حماسه

تجلی مشیت الهی در تولد عشق و حماسه

زال در این داستان، چهره‌ای معنوی دارد و خوی پهلوانی او در پیوند با آدمیان و رویدادها و پدیده‌های هستی اطراف او نمایان می‌شود. صداقت و درستی زال را در صاف و رک‌گویی و صراحت بیانش می‌توان جست: «نباشد بدین سام، همداستان ‌/‌ همان شاه چون بشنود داستان» و به سبب تفاوت در آداب و رسم خانوادگی از سهراب پوزش می‌خواهد و مهمانی او را نمی‌پذیرد. خرد پهلوانی زال، او را از رعایت کردن عرف و رسم سنت قومی خود باز می‌دارد و ازدواج او با رودابه، به گون...

ادامه مطلب

مبانی هرمنوتیک انتقادی

مبانی هرمنوتیک انتقادی

نویسنده: یوزف بلاشیر مترجم: سعید جهانگیری هرمنویتیک تا حدی با دو جنبه مرتبط با هم سرو کار داشته است: مداخله سنت و فهم معنایی که در ذهن قصد شده است. اختلاف میان فلسفه هرمنویتیک و نظریه هرمنویتیکالی حول این مسئله می گردد که چگونه چنین تفهمی ممکن است و آن تا چه حد می تواند شناختی عینی را قوام بخشد. اما در حالی که هر دو رهیافت تأکیدی متعارض بر نقش تأویل کننده می گذارند، در نفی یک بعد سهیم اند: چون و چرا در مفاد موضوع تأویل. هرگونه تأملی...

ادامه مطلب

فلسفه هرمنوتیک و نظریه هرمنوتیکالی

فلسفه هرمنوتیک و نظریه هرمنوتیکالی

نویسنده: یوزف بلاشیر مترجم: سعید جهانگیری فلسفه هرمنویتیکی که هایدگر و گادامر بسط دادند، واجد دو عنصر اصلی است: اولی فلسفه ای استعلایی که تحت عنوان “هرمنویتیک واقع بودگی” (هایدگر) و “هرمنویتیک فلسفی” (گادامر) بنیان گذاشته شد. دوم نظریه علم هرمنویتیک (دیلتای، بتی) که چارچوبی فلسفی به خود گرفت. استدلال اصلی فلسفه هرمنویتیک را به بهترین وجه می توان با اشاره به عنوان کتاب گادامر حقیقت و روش (۱) توضیح داد. از ز...

ادامه مطلب

هرمنویتیک فلسفی گادامر

هرمنویتیک فلسفی گادامر

نویسنده: یوزف بلاشیر مترجم: سعید جهانگیری فلسفه گادامر، نظریه وجودی- هستی شناختی تفهیم را تکمیل نمود و در عین حال، اساس و بنیادی برای نقل معنی آن از طریق تأکید بر شأن زبانی تفهم فراهم آورد. گزارش مختصر من از مساهمت گادامر در نظریه هرمنویتیک، چنین بسطی را اولاً با عطف توجه به تبیین وی از شأن تاریخی تفهم، پیش از آنکه به شأن زبانی آن، بخصوص در نسبتش با کلیت مسأله ی هرمنویتیک بپردازیم، دنبال خواهد کرد. ۱٫ شأن تاریخی تفهم گادامر این جن...

ادامه مطلب

هرمنویتیک وجودی و هستی شناختی هایدگر

هرمنویتیک وجودی و هستی شناختی هایدگر

قصد دیلتای، از یک طرف طرح علوم انسانی در مسیر مطمئن علوم و پایه گذاری آن در برابر علوم طبیعی و مفهوم عینیت خاص آنها بود و از طرف دیگر، بینش وی نسبت به ساختار فهم قرار داشت که عطف نظر به زمینه “زندگی” دارد: بیابانهای زندگی را از طریق تجربه زنده ای که در ضمن آن فهم تأویل کننده از خویش و تفهم پیشین وی از “موضوع”، در فرایند شناسایی به کار می آیند، می توان فهم کرد. در هوسرل متأخر “زیست جهان”، به نحو م...

ادامه مطلب

تبلور نهیلیسم در نگاه نیچه

تبلور نهیلیسم در نگاه نیچه

پست مدرن پدیده اى است که شبح آن بر جهان امروز سایه افکنده و از آن به عنوان واژه اى براى توصیف یک دگرگشت گسترده در دهه هاى پایانى سده بیستم یاد مى شود. با آنکه هنوز تعریف معیّنى از پست مدرنیسم به دست داده نشده، اما این واقعیت پذیرفته شده است که شرایطى با نام پست مدرن وجود دارد.(۱) پست مدرن، همانگونه که از نامش بر مى آید “پست مدرنیته” است، یعنى ادعاى گذشتن از مدرنیته اى را دارد که خود از سنت فراتر مى رود. بنابراین اصول کلى پست مدرن ...

ادامه مطلب

طرحی از تاریخ هرمنوتیک

طرحی از تاریخ هرمنوتیک

نویسنده: سعید جهانگیری کلمه هرمنویتیک (Hermeneutics) مشتق از فعلی یونانی است که برای آن سه وجه معنایی برشمرده اند. یکی بیان کردن کلمات با صدای بلند یا همان گفتن؛ دیگر توضیح دادن و سه دیگر ترجمه کردن (۱). در هر سه معنا یک امر مشهود است و آن حیثیت وساطتی است که در رسیدن به فهم در این کلمه ملحوظ است. از چنین وساطتی بشر را گُریزی نیست. زیرا آن ناشی از محدودیت های بشری است. به اقتضای بشریتِ بشر همواره پای تفسیر و تأویل برای رسیدن به فهم ...

ادامه مطلب

سیری در شناخت شناسی معاصر؛ رویکردها در حل مساله گتیه

سیری در شناخت شناسی معاصر؛ رویکردها در حل مساله گتیه

نویسنده: مرتضی علی نظارتی زاده* چکیده با به چالش کشیده شدن تحلیل سنتی از شناخت توسط ادموند گتیه، تکاپوی زیادی میان معرفت شناسان صورت پذیرفت تا بتوانند راهی برای نجات از این معضل علمی بیابند. لذا آنان از منظرهای مختلفی به سراغ مشکل گتیه رفتند. تکمیل و اصلاح تحلیل سنتی از جمله این رویکردهاست که بیشتر پاسخ ها در ذیل آن جای می گیرند. در این نوشتار پس از طرح مساله گتیه به توضیح و تبیین این رویکردها و سپس نقد و ارزیابی آن ها اهتمام گردیده...

ادامه مطلب

پاتکی در برابر تحریم

پاتکی در برابر تحریم

نویسنده: دکتر یحیی آل‌اسحاق برخی صاحب‌نظران بر این باورند که منابع طبیعی مانند معادن، سرزمین، نیروی انسانی و به طور کلی مواهب خدادادی است که قدرت اقتصادی کشورها را تعیین می‌کند، در حالی که این‌گونه نیست. در واقع درجه‌ی اقتدار اقتصادی کشورها همواره متناسب با حجم تولید آنها است؛ قدرتی که در تبدیل منابع طبیعی و تولید محصولات اقتصادی اعم از اقلام مصرفی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری معنی می‌شود. به بیان دیگر، این تولید ا...

ادامه مطلب

توضیح پدیده ‏ی واقعاً عجیب و غریب اثر مک گورک

توضیح پدیده ‏ی واقعاً عجیب و غریب اثر مک گورک

  مترجم : بهروزی منبع:راسخون   محققانی به نام هری مک گورک و جان مک دونالد اولین بار این اثر را در سال ۱۹۷۶ کشف کردند و آن را در یک مقاله به نام “لب‌های شنوا و صداهای بینا” در مجله‌ی ‘Nature’ یا طبیعت منتشر کردند. این اثر گاهی اوقات به نام اثر مک گورک – مک دونالد نیز منسوب می‌شود. بیایید در مورد این پدیده‌ی ادراکی عجیب و غریب بیشتر یاد بگیریم. مغز انسان یک اثر هنری است و فریب‌هایی که می‌تواند ایجاد کن...

ادامه مطلب

روحیه ی فرد متنفّر، بدبین و شکاک

روحیه ی فرد متنفّر، بدبین و شکاک

نویسنده: علی صفایی حائری ( عین -صاد ) با توجه به عامل های عناد و تکروی، می توان به درگیری صحیح و حتی بهره برداری از این روحیه ها رسید. با شناخت ریشه های درد، درمان صحیح تر و عمیق تر صورت می پذیرد. تا به حال از روحیه های مرده و بی شکل سخن رفت. این ها ریشه ها را قطع کرده بودند و رشد نمی کردند و حصارها را بالا برده بودند و دل ها را بسته بودند و داد و ستدی نداشتند. دسته ی دیگر روحیه های کر و فراری هستند ک...

ادامه مطلب

امکان پخش زنده به صورت ۲۴ ساعته با دوربین ۳۶۰ درجه Ricoh R

امکان پخش زنده به صورت ۲۴ ساعته با دوربین ۳۶۰ درجه Ricoh R

امکان پخش زنده به صورت ۲۴ ساعته با دوربین ۳۶۰ درجه Ricoh R به نظر می‌رسد که کمپانی Ricoh طی چند ماه گذشته فعالیت ویژه‌ای در زمینه‌ی دوربین های ۳۶۰ درجه با قابلیت پخش زنده (لایو استریم) داشته است و رونمایی از دوربین ۳۶۰ درجه Ricoh R در سی ای سی ۲۰۱۷ که دارای طراحی ارتشی جذابی است، خود گواه این مطلب است. این دوربین قدرتمند که اولین محصول این کمپانی با لنز کروی محسوب می‌شود، توانایی پخش زنده‌ی تصاویر ۳۶۰ درجه با رزو...

ادامه مطلب

معرفی سیستم شبکه مش ایسوس با دو دستگاه جداگانه

معرفی سیستم شبکه مش ایسوس با دو دستگاه جداگانه

معرفی سیستم شبکه مش ایسوس با دو دستگاه جداگانه تجهیزات شبکه تاکنون طرفداران زیادی داشته و اکنون فقط سلیقه آنان عوض شده است، به این معنی که ترجیح می‌دهند تا شبکه‌های خود را به صورت بدون سیم راه‌اندازی کنند. با توجه به این موضوع، شاهد این هستیم که ایسوس (Asus) نیز در جریان نمایشگاه CES 2017، نام خود را به شرکت‌های حاضر در حوزه سیستم‌ شبکه مش وایرلس ماژولار اضافه کرد. دو دستگاه‌ هایواسپات (HiveSpot) و هایودات (HiveDot) در...

ادامه مطلب

تب زنگ خطر سلامتی است

تب زنگ خطر سلامتی است

● نگاهی به علل و نشانه های تب در کودکان تب عکس العمل طبیعی و مناسب بدن به عفونت و سایر  بیماری هاست، خواه تب شدید  یا خفیف  باشد. تب به خودی  خود بیماری  محسوب نمی شود  و مضر هم نیست  بلکه  یک نشانه است؛  نشانه مبارزه بدن  با عفونت. در بیشتر موارد تب کودک به معنای این است  که او بیماری خفیفی دارد و  والدین باید به دیگر  نشانه ها توجه  کنند  تا پی ببرند تا چه حد مشکل  کودک  جدی است. هیپوتالاموس مغز مانند یک ترموستات عمل  کرده  و دمای بدن...

ادامه مطلب

این قایق الکتریکی ، بدون صدا و بالاتر از سطح آب حرکت می‌کند

این قایق الکتریکی ، بدون صدا و بالاتر از سطح آب حرکت می‌کند

این قایق الکتریکی ، بدون صدا و بالاتر از سطح آب حرکت می‌کند مهندسان دریایی اهل اسلوونی برای نخستین بار موفق شدند تا یک قایق دو نفره‌ی مدرن مجهز به موتور الکتریکی و باله‌های C شکل را تولید کنند. این قایق الکتریکی در اوایل سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و می‌تواند بالاتر از سطح آب و بدون هیچ‌گونه صدایی حرکت کند. شرکت اسلوونیایی قایقی را ساخته است که از باله‌هایی به شکل حرف C بهره می‌برد و به آرامی و با حداقل مصرف انرژی در آب حرکت می‌کند. ...

ادامه مطلب

بحران اقتصادی عربستان

بحران اقتصادی عربستان

سعودی‌ها با کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر روزهای سختی را تجربه می کنند. هرچند قیمت نفت برنت امسال ترمیم شده و به حدود ۵۵ دلار در هر بشکه رسیده، اما همچنان ۳۵ درصد کمتر از متوسط قیمت ۱۰سال اخیر است. این اتفاق باعث شده عربستان با کسری بودجه بزرگی در سال‌های اخیر روبه‌رو باشد و ارزش پول ملی آن نیز با تصویب اخذ غرامت قربانیان ۱۱سپتامبر و انتخاب ترامپ دچار نوساناتی شد و کاهش پیدا کرد. شاهزاده‌های عرب تصمی...

ادامه مطلب